Haal meer uit je werkweek: stimuleer je werkgeluk!

We besteden een groot gedeelte van onze week aan werk. Het liefst willen we fluitend naar ons werk gaan en vol energie thuiskomen en ons gelukkig voelen in ons werk. De vraag is: hoe wordt je dan gelukkig in je werk? Wat zijn de elementen die bijdragen aan het bereiken van werkgeluk?

Werkgeluk bevorderen

Werkgeluk geeft aan hoe gelukkig iemand is op zijn of haar werk. Er is echter geen wonderformule voor. Het is een proces dat continu in ontwikkeling is.

“Werkgeluk is continu in ontwikkeling.”

Wel zijn er volgens onderzoekers Ryan en Deci drie elementen waar ieder mens behoefte aan heeft. Zie het als basisbehoeften, namelijk: autonomie, relatie en competentie. Wanneer deze behoeften vervuld zijn, heeft dit een positief effect op zowel ons als de mate waarin we werkgeluk ervaren.

Autonomie

Je vindt het belangrijk om je vrij te voelen en zelf beslissingen te kunnen nemen. Wanneer een werkgever je nooit vrijheid geeft, zal dit bijvoorbeeld een negatief effect hebben op je werkgeluk. Wanneer je dit wel ervaart zal dit je gevoel van geluk bevorderen.

Behoefte aan relatie

Je wilt je graag verbonden voelen met anderen. Als je het gevoel hebt dat je buitengesloten wordt op je werk, ga je minder lekker in je vel zitten. Dit verlaagt dus ook je werkgeluk. Wanneer je fijne collega’s hebt met wie je goed kan werken maar ook de nodige lol kan hebben, bevordert dit je werkgeluk.

Competentie

Je wilt het gevoel hebben dat je jezelf kunt ontwikkelen in je werk en dat jouw kennis en vaardigheden optimaal ingezet kunnen worden. Het kunnen inzetten van jouw talenten in de werkzaamheden die je uitvoert, hebben een positief effect op het ervaren van werkgeluk.

De 8 van werkgeluk

Naast de drie behoeften van Ryan en Deci wijst onderzoek van MonitorGroep uit, dat er nog 5 factoren van invloed zijn op de mate van werkgeluk; samen de 8 van werkgeluk. De 8 factoren die het meest van belang zijn, worden onderverdeeld in twee verschillende groepen: de ik-kant en de wij-kant. Het leminscaat geeft aan dat werkgeluk een proces is wat oneindig is en altijd in ontwikkeling is.

Ik-kant

Aan de ik-kant kun je de factoren zelf beïnvloeden, zonder dat je daar zozeer anderen voor nodig hebt. Aan deze kant heeft de factor ‘plezier’ de sterkste relatie met werkgeluk. Dit plezier haal je bijvoorbeeld uit een prettige werkplek, het hebben van leuke collega’s en uitdagende werkzaamheden. Waar je je plezier uit haalt is voor iedereen anders.

“Waar je plezier uit haalt is voor iedereen anders.”

Een andere belangrijke factor aan de ik-kant is ‘voldoening.’ Het gaat bij voldoening om de mate waarin je resultaat ziet van jouw werkzaamheden. Het gevoel dat ‘je goed aan de slag’ bent geweest en tijd en moeite hebt gestopt in je werk, kan bijvoorbeeld zorgen voor een gevoel van voldoening.

Autonomie en Competentie, eerder benoemde factoren bij de drie basisbehoeften, maken de ik-kant compleet. Je wilt jezelf graag ontwikkelen en met je vaardigheden daadwerkelijk wat bijdragen. Als je een hele dag moet werken aan iets wat erg onder je niveau is, heb je het gevoel dat je stil staat in je ontwikkeling. Je vindt het belangrijk dat je inbreng hebt en je wilt zelf kunnen beslissen hoe je je werk doet. Wanneer de organisatie je de vrijheid geeft om zelf aan de slag te gaan, is er meer sprake van ruimte voor autonomie in je werk dan wanneer je moet werken via een werkwijze die de organisatie je oplegt.

Wij-kant

Aan de wij-kant zijn er vier factoren van belang. Dit zijn factoren waarbij je meer afhankelijk bent van je organisatie en collega’s. Ook bij de wij-kant is er een basisbehoefte die wordt gezien als belangrijke factor: de behoefte aan relatie. Je wilt je graag verbonden voelen met anderen. Het contact met je collega’s, maar bijvoorbeeld ook met je leidinggevende of je klanten is hierin erg belangrijk.

“Vertrouwen en zingeving spelen een grote rol bij werkgeluk.”

Vertrouwen speelt ook een belangrijke rol bij het ervaren van werkgeluk. Bij vertrouwen komt het vertrouwen van leidinggevende en collega’s naar voren. Daarnaast is het ook fijn als je je op jouw gemak voelt, je jezelf kan zijn en je veilig kan voelen. Het is fijn als je het gevoel hebt dat je je mening kunt geven.

‘Zingeving’ aan je werk vergroot je werkplezier. Wanneer je kunt bijdragen aan de organisatiedoelstellingen, krijg je het gevoel dat je werk er echt toe doet. Zingeving is echter voor iedereen anders. Het gaat om iets toevoegen voor anderen, een organisatie of bijvoorbeeld de maatschappij.

De laatste factor van werkgeluk is ‘waardering’. Je wilt het gevoel hebben dat jouw inzet wordt gewaardeerd. Je wilt erkenning krijgen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door iets kleins zoals een schouderklopje, of iets groters zoals een promotie.

Dit kun je zelf doen

Om je werkgeluk te optimaliseren, is het van belang om te kijken bij welke factor(en) er voor jou nog de meeste winst valt te behalen. Vraag jezelf eens af bij je huidige werkplek: hoe staat het met deze factoren? In hoeverre is dit aanwezig in jouw werk?

“Ontdek waar jouw eigen invloed op je werkgeluk ligt.”

Op zowel de factoren van de ik-kant als de wij-kant kun jij invloed uitoefenen. Stel je constateert dat er een bepaalde factor niet of onvoldoende aanwezig is, wat kan je hier dan mee? Kijk eens wat je er zelf aan kan doen door dit meer een plek te geven in je werk. Waar zitten de mogelijkheden? Bewustwording is een belangrijke eerste stap. Ga voor jezelf na of je bij jouw werk merkt dat al deze factoren aanwezig zijn. Kun je op de aanwezigheid van alle factoren positief antwoord geven? Dan is het zeer waarschijnlijk dat jij je gelukkig voelt in je werk! Wat gaat er al goed? En waar wil je verder in investeren? Waar zou je wel wat meer van willen hebben in je werk? Wat wil én kan jij daar zelf voor doen om dat te bereiken? Oftewel: ga na waar jouw invloed ligt!

Wil je meer weten over hoe je jouw werkgeluk kan vergroten? Of wil jij van werkdruk naar werkgeluk? Kijk dan eens bij de training: invloed op je werkgeluk!

Bron: https://www.monitorgroep.nl/8-van-werkgeluk/

Anderen over Interactie Trainingen

Bedrijven die je voorgingen

Online zijn wij net zo gek van interactie!
Alle trainingen die je op onze website ziet, kunnen wij zowel op locatie (als dit mogelijk is in verband met de vereiste coronamaatregelen) als online aanbieden. Ook verzorgen wij hybride trainingen (een mix van trainingsmomenten op locatie én online). Hoe kunnen we jou het beste op weg helpen?
Oké!