Presenteertalentje

TREFWOORDEN

Sollicitatiegesprek, talent, sterke punten, presenteren

DOEL

Ervaren hoe je zelfverzekerd je sterke punten presenteert.

WERKWIJZE

Je legt uit dat in een sollicitatiegesprek heel vaak gevraagd wordt naar je sterke en zwakke punten. Deelnemers gaan oefenen hoe ze dit het beste weer kunnen geven, volgens de sandwichmethode:

  1. Beantwoord de vraag: wat is je grootste talent?
  2. Noem een bijpassend minpunt bij dit talent.
  3. Noem een bijpassend pluspunt bij dit talent.
Het laatste dat gezegd wordt, wordt vaak onthouden. Deelnemers gaan tegenover elkaar zitten en oefenen deze drie stappen droog. Een voorbeeld: mijn grootste talent is dat ik erg creatief ben. Een nadeel daarvan is dat ik soms wat chaotisch ben. Een voordeel daarvan is dat ik altijd met erg originele ideeën kom. Dit wordt nabesproken.

Vervolgens splitsen de deelnemers zich op in een binnen- en een buitenkring, zodat elke deelnemer tegenover een andere deelnemer staat. Mensen uit de binnenkring zijn de personen van de selectiecommissie van een sollicitatiegesprek, zij stellen de vraag: wat is je grootste talent? De buitenkring antwoordt in hun eigen rol van medewerker volgens de sandwichmethode. De eerste ronde reageert de binnenkring niet. Na één minuut draait de buitenkring door en beantwoordt opnieuw dezelfde vraag van de binnenkring, in de tweede ronde reageert de binnenkring wel en stelt inhoudelijke doorvragen. Na drie minuten wisselt de buitenkring nog één keer door en herhaalt de tweede procedure zich.

NABESPREKEN

  • Hoe is het om volgens de sandwichmethode je talenten te omschrijven?
  • In hoeverre werkt dit voor jou?
  • Wat onthoudt de binnenkring van de gegeven informatie?
  • In hoeverre komt het presenteren van deze sterke en minder sterke punten zelfverzekerd over?