In het nieuws

TREFWOORDEN

Interpreteren, objectief waarnemen

DOEL

Bewust worden dat je niet direct moet interpreteren, ervaren hoe je feitelijk en objectief kunt waarnemen.

WERKWIJZE

Je zoekt een krantenartikel met een actueel
 onderwerp dat interessant is voor de doelgroep
en herschrijft het artikel door meerdere zinnen 
erin op te nemen die voor veel interpretaties
 vatbaar zijn. In een artikel over trouwen en
 echtscheidingen  bijvoorbeeld, kan ‘de kinderen zijn over twee partners verdeeld’, opgevat
 worden als ‘ze zijn gescheiden’; feitelijk gezien hoeft dit niet het geval te zijn. Je kunt
 daarnaast woorden toevoegen als: iedere keer, 
ongelooflijke, altijd, soms, nooit. De deelnemers maken tweetallen, lezen het herschreven artikel en beantwoorden de vraag wat hier feitelijk gebeurd is. Je vraagt ze een soortgelijk verhaal te schrijven met alleen de feitelijke boodschap erin, zonder alle dubbelzinnigheden, bijwoorden, enzovoort. Tot slot bespreek je de oefening centraal na en lees je het originele krantenartikel voor.

NABESPREKEN

  • Wat is er feitelijk gebeurd?
  • In hoeverre heb je je eigen interpretaties losgelaten op het krantenartikel?
  • Hoe kun je objectief waarnemen zonder eigen interpretaties?
  • Wat betekent dit voor het geven van feedback?

VARIATIE

Naast het werken in tweetallen kan je de deelnemers ook individueel laten werken met het herschreven krantenartikel en het schrijven van een eigen verhaal.