Baas met valkuil

TREFWOORDEN

Talent ontwikkelen, samenwerken

DOEL

Ervaren dat je talenten ook versterkt kunnen worden door een ander, ervaren hoe je elkaar het beste kunt aanvullen.

WERKWIJZE

Je geeft de volgende opdracht aan de deelnemers:

Stel, je bent directeur van een door jou in te vullen onderneming, stichting of vereniging. Je bent op zoek naar een mededirecteur, mede vanwege de drukke werkzaamheden en de aanstaande uitbreiding van een tweede werkplek buiten de stad. Je bent je bewust van je eigen talenten en valkuilen. Je bent op zoek naar een persoon die jou versterkt. Bijvoorbeeld een persoon die jouw minder sterke punten compenseert om je talenten nog beter uit de verf te laten komen. Er moet een twee-eenheid ontstaan. Denk eens na … wie zoek je, waaraan moet diegene voldoen, waarin gaat deze persoon jou aanvullen en hoe kan deze persoon jouw talenten versterken?

Wanneer je dit plaatje rond hebt, ga je binnen de huidige groep deelnemers op zoek naar jouw mede-directeur, het mag ook iemand zijn die het dichtst in de buurt komt. Het is belangrijk om naar de talenten van anderen te kijken.

Er staan twee rijen stoelen, rij A en rij B. Elke deelnemer zit tegenover een andere deelnemer en mag vragen stellen over de talenten van de ander, om voor zichzelf te beoordelen of dit een mogelijke match zou kunnen zijn. Eerst stelt iedere deelnemer uit rij A vragen aan de persoon tegenover hem. Vervolgens stelt iedere deelnemer uit rij B vragen aan de gesprekspartners. Daarna switcht rij A een stoel opzij net zolang totdat alle deelnemers elkaar gesproken hebben. De deelnemers presenteren hun plan naar de zoektocht van de nieuwe mededirecteur aan de groep.

NABESPREKEN

  • Wat is jouw plan?
  • Wat zijn jouw eigen talenten en naar welke talenten ben je op zoek?
  • Wie wil je erbij betrekken en waarom?
  • Hoe kan deze persoon je helpen om jouw talenten te versterken?