Trophonios Publishing

TREFWOORDEN
Didactiek, serious gaming, leerinterventie, ervaringsleren, toepassen, publicatie

Trophonios Publishing is uitgever van een grote diversiteit aan boeken met een didactisch doel. Trophonios merkt op dat er de laatste tijd meer interesse is voor serious gaming als krachtige leerinterventie, maar dat er nog weinig over geschreven is.

PROJECT

  • Het verdiepen in theoretische inzichten rondom
  • Het toevoegen van expertise op het gebied van training en didactiek aan een al bestaand artikel.
  • Het schrijven van een nieuw artikel over de werkzame factoren van ervaringsleren in de rol van toepasser uit de werkpraktijk.

RESULTAAT

Een boek over serious gaming, leren door te ervaren dat in alle boekhandels en online te verkrijgen is, eigen publicatie daarin opgenomen ‘de werkzame factoren van ervaringsleren.’