ROC Menso Alting Groningen

TREFWOORDEN
Stagebegeleiding, examinatie, social media, theater, regiemodel, opleiden en regisseren trainingsacteurs, evalueren

ROC Menso Alting is een onderwijsinstelling voor leerlingen uit het MBO, niveau 1 tot en met 4. Zij biedt een divers aanbod opleidingen aan binnen de vakgebieden: economie, facilitaire dienstverlening, welzijn en gezondheidszorg.

PROJECT

  • Stagebegeleider en examinator leerlingen opleiding Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) en opleiding Onderwijsassistent (niveau 4): het onderhouden van contact met stage-instellingen, het bezoeken van de leerlingen op hun stageplek, het voeren van stage gesprekken en het beoordelen van examens.
  • Het ontwerpen van theater in de vorm van het regiemodel met als onderwerp social media en seksueel misbruik: het schrijven en regisseren van het theater, het opleiden van trainingsacteurs en het evalueren en verbeteren van de werking van het theater in de praktijk.

RESULTAAT

Leerlingen die beter zijn voorbereid op werken in de beroepspraktijk. Daarnaast is het inspringtheater opgenomen in het vaste opleidingsaanbod binnen alle opleidingssectoren.