Pearson

TREFWOORDEN
Didactiek, meelezer, feedback, digitale leeromgeving, vakinhoudelijk, sociale wetenschappen

Pearson (voorheen Pearson Benelux en Pearson Education) is de grootste educatieve uitgeverij van de wereld. Zij geven boeken uit binnen een groot scala aan vakgebieden, gericht op docenten en studenten van het hoger beroeps- en universitair onderwijs. Pearson herziet regelmatig haar boeken, zodat alle boeken up to date blijven. Daarnaast is er Pearson Xtra waar aanvullend online studie- en lesmateriaal en digitale leeromgevingen aangeboden worden.

PROJECT

Eén van mijn rollen bij Pearson is die van meelezer. Ik word dan gevraagd om kritisch mee te lezen bij een nieuwe uitgave van een al bestaand boek of bij een nieuw boek, en de teksten te voorzien van feedback vanuit eigen kennis over training, management, sociale wetenschappen en didactiek. Daarnaast ben ik actief op Pearson Xtra waar ik ondersteuning bied om online studie- en lesmateriaal te ontwikkelen en om al bestaande digitale leeromgevingen te optimaliseren. Ik ben hierin actief binnen de vakgebieden: management en economie, sociale wetenschappen, communicatie en informatica en daarnaast actief binnen de generieke en competentiegerichte uitgaven. 

Mijn meest recente titels waar ik aan bijgedragen heb:

  • Trainen, een praktijkgids (de Galan, 2015)

In dit boek lees je hoe je een training kunt opbouwen, met welke werkvormen je de groep laat leren en hoe je zoiets ongrijpbaars als het groepsproces kunt aanpakken. Ik heb bijgedragen aan de digitale leeromgeving, denk aan het optimaliseren van het toetsmateriaal en het beoordelen en testen van bijbehorende videofragmenten.

  • Ethiek in de psychologie (Rothfusz, 2015)

Ethiek in de psychologie bereidt toekomstig psychologen voor op ethische dilemma’s die in de beroepspraktijk voorkomen. Ik heb het hoofdstuk over trainingen en ethische dilemma’s die daarin een rol spelen uitvoerig mogen voorzien van feedback.

  • Groepsdynamica (Johnson & Johnson, 2015)

Groepsdynamica is een inleiding in de theorie van en het onderzoek naar groepsdynamica. Het boek biedt een verdiepende kijk in de verschillende facetten van groepsdynamica en de processen die hierbij een rol spelen. Ik heb bijgedragen aan de didactiek bij de digitale leeromgeving, denk aan het ontwikkelen en schrijven van casuïstiek en kennistesten behorende bij de stof.

RESULTAAT

De optimalisatie van studieboeken en de digitale leeromgeving binnen Pearson en Pearson Xtra. Daarnaast het mezelf blijven bijscholen door vakinhoudelijk ergens helemaal in te kruipen.

Originele casuïstiek, goede vragen. Helder en concreet geschreven, goede opbouw.

Eindredacteur Groepsdynamica