Koninklijke van Gorcum

TREFWOORDEN
Didactiek, lessenserie, uitgegeven boek

Meer dan tien procent van de jongeren in het basisonderwijs wordt gepest. Pesten is een actueel onderwerp. De vraag is hoe je hierin jongeren op creatieve wijze het beste didactisch kan ondersteunen, zodat zij verschillende rollen aan kunnen nemen in een pestproces.

PROJECT

  • Lessenserie ontwerpen genaamd ‘pesten aanpakken’.
  • Geschreven voor trainers en docenten om met een minimale voorbereiding aan te bieden en om eigen onderwijs te optimaliseren.
  • Doel van de lessenserie: meer hulpgedrag vertonen in een preventieve situatie of in een situatie waarin er al sprake is van pestgedrag.

RESULTAAT

Een lessenserie in de vorm van een boek, dat in alle boekhandels en online te verkrijgen is. Verschillende scholen hebben naar tevredenheid intensief met dit boekje gewerkt.

Docenten zijn zeer enthousiast over de aanpak en de resultaten van de lessenserie. Ze ervaren deze als een praktisch, ondersteunend, motiverend en doeltreffend instrument voor preventie en het bestrijden van pesten op basis van bewezen kwaliteit in de praktijk.

Dick Vogel, opleider en trainer Bladergroenschool RENN4