Gomarus College Groningen

TREFWOORDEN
Coaching, groep, individueel, coachingsmethoden ontwikkelen, coaches opleiden, oplossingsgericht coachen, Covey

Gomarus College Groningen is een school voor middelbaar onderwijs voor jongeren van alle opleidingsniveaus. Sommige jongeren hebben moeite met het structureren en plannen van hun schoolwerkzaamheden en hebben geregeld vragen van sociaal-emotionele aard.

PROJECT

  • Groeps- en individueel begeleider organisatie (structureren en plannen van schoolwerkzaamheden).
  • Individueel begeleider omgaan met ontwikkelingsstoornissen, verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag, zelfstandig worden (volgens principes van oplossingsgericht coachen en Covey).
  • Het ontwikkelen van eigen coachingsmethoden.
  • Het opleiden van startende coaches volgens eigen methodiek.

RESULTAAT

Succesvolle coachingstrajecten, de ontwikkeling van coachingsmethoden, het opleiden van coaches.

Kirsten volgde regelmatig voor ons nog onbekende wegen, waarbij die wegen tot prachtige, innovatieve producten hebben geleid. Kirsten is iemand die haar afspraken nauwgezet nakomt en goed overzicht heeft over wat ze allemaal doet en moet doen.

Joop de Goede, zorgcoördinator Gomarus College, projectmanager begeleidingsinstituut het Studiepunt

Kirsten draagt ideeën aan en weet anderen warm te krijgen om samen aan de slag te gaan om eruit te halen wat erin zit.

Mariska Feenstra, orthopedagoog Gomarus College